susannasivonen

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Rekisteriselosteen laatimispäivämäärä 1.11.2015

Rekisterinpitäjä:
Design Stories Oy / Design Susanna Sivonen
Puusepänkuja 1A 21
90130 Oulu
P: 044 2740402
email: info@susannasivonen.com
www.susannasivonen.com
Y-tunnus:2710531-2

Rekisteriasioita hoitaa:
Design Stories Oy
email: info@susannasivonen.fi

Rekisterin nimi:
Design Stories asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus:
Asiakassuhteiden hoito.

Rekisterin tietosisältö:
Asiakkaan nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero. Lisäksi rekisterissä säilytetään asiakkaan tilaushistoria.

Säännönmukaiset tietolähteet:
Asiakas syöttää itse tiedot järjestelmään.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto:
Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle.

Rekisterin suojaus:
Rekisterissä olevia tietoja käyttävät vain ne henkilöt, joiden työtehtäviin se kuuluu. Rekisteri sijaitsee suojatulla palvelimella, jonka tietoihin pääsee käsiksi vain henkilökohtaisilla tunnuksilla.

Tietojen tarkistus:
Asiakkaalla on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa rekisterissä olevat tietonsa. Asiakas on oikeutettu tarkistamaan rekisteritietonsa maksutta enintään kerran vuodessa. Jos asiakas haluaa tarkistaa tietonsa useammin, olemme oikeutetut perimään korvauksen tietojen antamisesta.